EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH

W sierpniu 2012 r. English Club stał się Centrum Egzaminacyjnym British Council z siedzibą w Poznaniu, co pozwala szkole na przeprowadzanie egzaminów University of Cambridge English, które współpracuje z wydawnictwem Cambridge University Press.

02.01.2018 rozszerzyliśmy naszą działalność i oprócz Poznania, jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym British Council we Wrocławiu.

Dlaczego warto wybrać Cambridge English Examinations?

Podejście do egzaminów umożliwia uzyskanie renomowanych i honorowanych na całym świecie certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
Wszystkie egzaminy Cambridge English tworzone są w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) – międzynarodową skalę opisującą umiejętności językowe.
Testy są wysokiej jakości sprawiedliwym, wiarygodnym i rzetelnym weryfikatorem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na określonym poziomie. Treści merytoryczne egzaminów Cambridge English osadzone są w autentycznych kontekstach komunikacyjnych, które pozwalają na rozwijanie umiejętności potrzebnych do posługiwania się angielskim w szkole, pracy, na uczelni lub podczas wypoczynku.
Egzaminy weryfikują znajomość czterech podstawowych komponentów: słuchanie (listening), mówienie (speaking), czytanie (reading) i pisanie (writing).
Część pisemna testu sprawdzana jest w Wielkiej Brytanii przez odpowiednio wykwalifikowanych egzaminatorów Cambridge. Natomiast część ustna przeprowadzana jest na miejscu przez kadrę egzaminatorów składających się z native speakerów oraz lektorów polskich.
Certyfikaty Cambridge English są dokumentem bezterminowym.

Dla kogo przeznaczone są egzaminy Cambridge English?

Statystycznie co roku do egzaminów przystępuje około 4 miliony osób w ponad 135 krajach, w związku z tym do egzaminów może przystąpić każdy zainteresowany, którego językiem ojczystym nie jest język angielski.

Kandydaci, którzy podchodzą do egzaminów Cambridge, to osoby, które: zamierzają studiować w Polsce lub za granicą, starają się o pracę lub lepszą posadę zarówno w Polsce, jak i za granicą, pragną zostać nauczycielami języka angielskiego (FCECAE i CPE uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w instytucjach szczebla państwowego, zostać przewodnikami wycieczek, czy też migrować do Australii, Nowej Zelandii, Kanady (w tym wypadku wymóg stanowi posiadanie certyfikatu IELTS, który jest egzaminem British Council), Wielkiej Brytanii lub do pozostałych krajów anglosaskich.

Terminy i zapisy / Dates and registration

Terminy egzaminów mogą Państwo znaleźć na stronie ExamFinder PL/  Find the date of the exam – ExamFinder EN

Zapisów online na egzaminy dla dzieci YLE dokonujemy na stronie REX/ Online registration for YLE exams: REX

Zapisów online na egzaminy Cambridge English można dokonać na stronie EntryNet / Sign up online for Cambridge English exams through EntryNet

Zapisy online na egzamin IELTS / Online registration for IELTS exam: IELTS APPLICATION

Grupowy formularz rejestracyjny na egzamin YLE: YLE DRUK

Grupowy formularz rejestracyjny online na egzaminy KET, PET, FCE, CAE,CPE, BEC: EntryNet

Po dokonaniu rejestracji otrzymasz automatyczną informację e-mailową z kodami dostępu i linkiem do swojego Profilu kandydata. Na około 10 dni przed egzaminem otrzymasz od nas także e-mail potwierdzający czas i miejsce odbycia się testu.

 

Wyniki i odbiór certyfikatów