Wyniki i system oceniania certyfikatów

Części ustne egzaminów językowych oceniane są w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części sprawdzane są w Cambridge. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części, bez wyszczególnienia ocen cząstkowych.

1.  JAK SPRAWDZIĆ WYNIKI?/ HOW TO CHECK MY RESULTS?

If you have taken one of our exams we want to make sure you receive your result as quickly as possible. By registering for our Results Online website you will be able to view your results as soon as they become available. You will also receive an email letting you know that your results have been released.

HOW TO LOG IN? 

HELPING CANDIDATES (eng version)/ POMOC KANDYDATOM

2. Ile trzeba czekać i jak można odebrać certyfikat?

Czas oczekiwania na WYNIKI (certyfikaty przychodzą 3-4 tygodnie po wynikach) egzaminów KET, PET, FCE, CPE, CAE i BEC wynosi około 5 tygodni dla sesji papierowej i 3 tygodnie dla sesji komputerowej od zakończenia sesji egzaminacyjnej i otrzymania wyniku. Osoby oczekujące na certyfikat zostają o tym poinformowane.

Istnieją cztery sposoby odebrania certyfikatu z naszego centrum:

1. osobiście -wystarczy jedynie zabrać ze sobą dowód osobisty, osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie wraz z prawnym opiekunem który może poświadczyć odbiór certyfikatu;

2. przez osobę trzecią– po okazaniu upoważnienia, które umocowuje osobę wyznaczona do odbioru certyfikatu zdającegoUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU CERTYFIKATU

3. przez szkołę – w przypadku, gdy kandydaci zdawali z ramienia instytucji; UPOWAŻNIENIE DLA SZKÓŁ

4. pocztą– w tym celu należy podpisać zlecenie wysyłki certyfikatu przesłać na adres centrum – koszty przesyłki pokrywa osoba zlecająca wysyłkę. WNIOSEK O PRZESŁANIE CERTYFIKATU POCZTĄ

 

3. JAK ODCZYTAĆ OCENY Z CERTYFIKATU:

  • KET, PET, BEC Preliminary (do lutego 2016)

Oceny pozytywne: Pass (P), Pass with Merit (M)
Oceny negatywne: Fail (F), Narrow Fail (N)
Aby otrzymać ocenę Pass, kandydat musi uzyskać co najmniej 70% punktów

  • FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher 

Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części. Część pisemna jest oceniana w Cambridge, natomiast część ustna w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok.5-7 tygodni od zakończenia sesji egzaminacyjnej, natomiast czas oczekiwania na certyfikaty wynosi ok. 8 tygodni.

 

  •  NOWA SKALA OCENIANIA EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH 

Od stycznia 2015 obowiązuje nowa skala oceniania Cambridge English Scale, która przedstawi kandydatom bardziej szczegółowe informacje na temat wyników egzaminów.

 

cambridge english scale full range

Dla następujących sesji wyniki egzaminów będą przedstawiane w skali Cambridge English Scale:

Od stycznia 2015 – Cambridge English: First, First for Schools, Advanced and Proficiency
Od lutego 2016 – Cambridge English: Key, Key for Schools, Preliminary, Preliminary for Schools and Cambridge English: Business Certificates

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.cambridgeenglish.org/exams/cambridge-english-scale/

4. ROZSZERZONA CERTYFIKACJA                                                                              

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

Council of Europe Level B1 – w przypadku egzaminu FCE.

 

5. ODWOŁANIA OD WYNIKÓW I ZAŻALENIA.

Każdy kandydat ma prawo do odwołania się od wyników egzaminu, wypełniając podany formularz;  ODWOŁANIE OD WYNIKU EGZAMINU lub też wyrazić swoje niezadowolenie z działalności British Council PROCEDURA SKŁADANIA ZAŻALEŃ.