Back
Polityka ochrony praw dziecka

POLITYKA OCHRONY PRAW DZIECKA W ENGLISH CLUB

W English Club wierzymy, że odpowiednia ochrona jest możliwa dzięki zaangażowaniu naszych pracowników. Uznajemy, że troska o dzieci i ich dobro są najważniejsze i że wszystkie dzieci mają prawo do jednakowej ochrony przez wszelkimi rodzajami krzywdzącego zachowania.

Fundamentalnym obowiązkiem English Club jest troska o wszystkie dzieci, które korzystają z naszych usług, w tym ochrona przed przemocą. Obowiązki spełniamy przestrzegając Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka UNCRK, Kodeks Postępowania Karnego. Stosowanie przemocy jest łamaniem praw dziecka i jest traktowane jako przestępstwo, karane więzieniem.

Dziecko jest zdefiniowane przez English Club jako każdy kto nie ukończył 18 roku życia (UNCRC, 1989) niezależnie od wieku dojrzałości uznawanego przez kraj w którym dziecko przebywa, lub z którego pochodzi.

English Club zobowiązuje się do:

 • Wprowadzenie rygorystycznych zasad ochrony dzieci przez systemy i procedury obowiązujące wszystkich naszych pracowników,
 • Skutecznego zarządzania pracownikami poprzez nadzór, wsparcie oraz szkolenia,
 • Doskonaleni wszystkich niezbędnych kontroli pracowników podczas rekrutacji,
 • Docenienia, poszanowani oraz słuchania dzieci,
 • Wprowadzenie polityki zero tolerancji wobec znęcania się,
 • Wymiany informacji o ochronie dzieci oraz dobrych praktykach z pracownikami, dziećmi, opiekunami/rodzicami,
 • Dzielenia się informacjami na temat problemów lub zgłoszeń o przemocy wobec dzieci z konkretnymi organami takimi jak organizacje zajmujące się przemocą wobec dzieci/i lub szkołami gdzie uczęszczają dzieci oraz/lub policją,
 • Dzielenia się informacjami na temat problemów dzieci z rodzicami/opiekunami oferując im porady i wsparcie.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH UCZNIÓW

 • Każdego roku pracujemy dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju podczas przeprowadzania kursów międzynarodowych lub też egzaminów.
 • Każde dziecko jest dla nas ważne i dlatego pragniemy zapewnić, że cenimy, szanujemy i zapewniamy opiekę wszystkim naszym uczniom. Zdajemy sobie sprawę, że dobre samopoczucie jest niezwykle ważne i że każdy ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy i złego traktowania.
 • Pracownicy oraz partnerzy English Club są zobowiązani do troski o ochronę dzieci i młodzieży.
 • Pragniemy, aby nasi uczniowie czuli się w English Club bezpiecznie. Dlatego staramy się:
  • słuchać ich opinii,
  • wybierać najbardziej profesjonalnych pracowników spełniających wszelkie wymogi związane z ochroną dzieci,
  • udzielać porad dotyczących bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom lub opiekunom,
  • promować zasady równości niezależnie od pochodzenia, wyznania, wieku, sprawności czy statusu społecznego danej osoby.
 • Wszyscy jesteśmy równi i mamy prawo do poczucia bezpieczeństwa i ochrony.
 • Jeżeli niepokoi Was jakaś sytuacja, każdy z pracowników English Club jest gotowy, aby Was wysłuchać i udzielić pomocy.

POLITYKA ENGLISH CLUB PRZECIW ZNĘCANIU SIĘ

 • Jeżeli jesteś świadkiem lub ofiarą znęcania się, powiedz nauczycielowi.
 • Znęcanie może polegać na:
  • obrzucaniu wyzwiskami
  • umyślnym wykluczaniu osoby z grupy
  • rozgłaszaniu plotek
  • zabieraniu nie swoich rzeczy bez pozwolenia
  • kopaniu, popychaniu, uderzaniu
  • mówieniu przykrych rzeczy
  • wysyłaniu złośliwych smsów
  • wykorzystywaniu Internetu do zastraszania
  • i wielu innych przejawach agresji
 • Znęcanie się może być zdefiniowane jako celowe, powtarzające się, krzywdzące zachowanie wobec osób, które nie mogą się bronić.

PRZEŚLADOWCA chce, żebyś się bał. NIE POZWÓL MU NA TO.

English Club podchodzi do problemu przemocy bardzo poważnie. Bardzo ważne jest dla nas to, by uczniowie English Club uczyli się z radością. Zawsze chętnie słuchamy opinii o naszych kursach oraz przeprowadzanych. Obiecujemy zbadać każdy problem dokładnie, dyskretnie i sprawiedliwie. Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy koniecznie powiedz o tym rodzicom, nauczycielowi lub innemu pracownikowi naszej organizacji.

NIE UKRYWAJ TEGO. POWIEDZ RODZICOM, NAUCZYCIELOWI LUB KOLEGOM.

STAW CZOŁO PRZEŚLADOWCY.

Jeżeli komuś z Waszych kolegów/ koleżanek dzieje się krzywda, chcemy, abyście nam o tym powiedzieli. Okażecie wsparcie kolegom i koleżankom, a także siłę Waszego charakteru.

Niniejsze zasady obowiązują wszystkich pracowników English Club.

This website uses cookies. I agree to storing cookie files on my device and processing my personal data collected by the website while I use it, stored in English File cookie files.
Learn more I agree No, thank you Privacy Policy